کتاب ترس و لرز

اثر سورن کی یرکگور از انتشارات نشر نی - مترجم: عبدالکریم رشیدیان-بهترین خود زندگی نامه ها

In Timore e tremore Kierkegaard tenta di rispondere all’angoscioso dilemma della rinuncia, il sacrificio richiesto dalla ragione: la dimensione del silenzio e dell’assurdo pieno di solitudine e di sofferenza della fede, che «comincia là, appunto, dove la ragione finisce». Raccontando la storia di Abramo e la paradossalità del sacrificio del figlio Isacco che gli viene chiesto da Dio, Kierkegaard mostra la radicalità dell’atteggiamento religioso. Una rassegnazione infinita e un credere nell’assurdo che inducono l’autore a porre il problema del rapporto dell’individuo con il tempo e la realtà, e a sviluppare l’idea dell’unione di necessità e libertà, di finito e infinito, realizzata nell’io.


خرید کتاب ترس و لرز
جستجوی کتاب ترس و لرز در گودریدز

معرفی کتاب ترس و لرز از نگاه کاربران
Carl Raschke ادعا می کند که این کار قدردانی از Kierkegaards تفکر است: @ اگر شما مانند ترس و لرزش نمی مانند Kierkegaard @ به نظر می رسد، من مناقشه به Kierkegaard.I درک خود را از خود به عنوان یک روند است که همیشه در حال فرایند ایجاد و بازسازی از طریق ایمان. خود چیزی نیست که در خود قرار می گیرد و می تواند در معرض یا کشف باشد. این روند است. خود یک فعل است. با این حال، او اساسا در درک خود از ایمان فاقد چیزی است. یعنی آژانس (همانطور که امروز ما آن را درک می کنیم، K از ایمان به عنوان آینده ای استفاده می کند). در داستان های نایت ایمان و شوالیه استعفا، این دو نفر می توانند جان یکسان را داشته باشند و ناظر نمیتواند یکی از طرف دیگر را بگوید. کدام به من می گوید که شوالیه ایمان ممکن است ایمان و امید داشته باشد، اما او در حال حاضر آنها را در عمل نمی گذارد - به این معنا که او عشق ندارد.

مشاهده لینک اصلی
من از نوشتن یک بررسی علمی در مورد کارهای فلسفی صرف نظر از اینکه Kierkegaard یکی از آنها نیست، صرف نظر نکنم، اما هرگز این افکار را به عنوان عمیق یا جالب به کار نمی برم. Kierkegaard یک ذهن درخشان است و این خواندن جذاب بود. گاهی اوقات بیش از حد سر من، اما هیچ چیز دوباره خواندن یک پاساژ چند بار نمی تواند تا حدودی کمک کند. Kierkegaard یک متفکر هیجان انگیز است و لذت بردن از تماشای افکار او صفحه را به صفحه باز می شود. بینش عجیب و غریب به فکر، اخلاق، زیبایی شناسی و رنج. هرچند که پارادوکس در این کتاب ایمان است (نه فریبنده) من درک و درک جدیدی از آن دارم. من شروع به دیدن چگونه فلسفه و الهیات می تواند دست در دست یکدیگر و تقویت یکدیگر و Kierkegaard اولین فیلسوف بود که به من کمک کرد تا این را ببینم.

مشاهده لینک اصلی
بحث جالب در مورد ایده های دوگانه استعفای و ایمان. ابراهیم از ایزاك استعفا می دهد و می خواهد او را فدا كند، وظیفه پدرانه و اخلاق متعارف / اجتماعی را لغو كند. در این راستا، ابراهیم یک رابطه شخصی با الهی برقرار می کند و اعتقاد دارد که او پسر خود را بر اساس قدرت بی حجابی می گیرد. @ اگرچه Kierkegaard کمی از طریق تمرینات و نمونه های مختلف فکر می کند، بعضی از آنها با بیشتر ارتباط برقرار می شود از دیگران، او همیشه بحث خود را به اطراف می آورد. این کتاب مختصر به من توجه زیادی به فکر کردن درباره درک من و ارتباط با ایمان داده است.

مشاهده لینک اصلی
چیزی متفاوت، همیشه چیزی متفاوت و سرد است. حتی اگر Kierkegaard هیچ متکلم بود، او مطمئنا می دانست که چگونه آن را بهترین تفسیر و چگونه با مقدس مقدس مقابله و در این مورد، داستان ابراهیم قربانی پسرش. با خواندن این مطلب، یکی از مفاهیم شما به نوعی تغییر می شود. در حال حاضر نادرستی برای پیدا کردن یک نویسنده و صادق صادق و صادق از حقیقت مانند Kierkegaard، او مطمئنا شجاعت ایستادگی کرد برای ایمان او و همه چیز را به آن اعتقاد داشت، مخالف جریان فکری آتئیستی. @ سرخوردگی به معشوقه های خود که آینده نشان خواهد داد من درست بود @. من به این گریه سکوت اعتماد دارم.

مشاهده لینک اصلی
با توجه به کیفیت مطالب این کتاب بیش از 3 ستاره است، اما ستاره هایی که به آن اشاره کردم بر اساس تجربیات من با این کتاب است. از این رو، بسیاری از آن به سر من رسیده است، چرا که من در مورد این موضوع خیلی از فلسفه نمی دانم. اما Kierkegaard نقاط در مسیری که افکار من را برای مدت طولانی اشغال کرده است، آورده است. این واقعا چیزی است که من در یک کتاب می بینم، چیزی که ذهن را درگیر می کند و شما را به فکر می اندازد. احتمالا هرگز داستان داستان ابراهیم / اسحاق را دوباره نخواهم خواند، و منظورم این است که به شیوه ای خوب. قطعا ارزش تلاش برای خواندن است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ترس و لرز


 کتاب اعترافات
 کتاب فرزندان سانچز
 کتاب شب در مسیر غرب
 کتاب جسارت امید
 کتاب در آغوش نور 1
 کتاب مرد بی وطن