کتاب تنها گریه کن

اثر اکرم اسلامی از انتشارات حماسه یاران-بهترین خود زندگی نامه ها

تنها گریه کن ؛ روایت زندگی اشرف سادات منتظری ، مادر شهید محمد معماریان است ، که به تازگی از سوی انتشارات حماسه یاران به چاپ رسیده است.
این اثر کوشیده تصویری کوتاه و مختصر از یک عمر زندگی و ولایت‌پذیری و فرمان‌برداری زنی را نمایش دهد که در تاریخ انقلاب رشد کرد و اثرگذار شد.
.
.
برشی از کتاب تنها گریه کن :

مچ دست هایش را گرفتم ،
قدرتم را جمع کردم و همانطور که عقب عقب میرفتم ،
به زحمت می کشیدمش سمت خودم .
پاهایش تکان میخورد و ردّ خون می ماند روی زمین.
نگاهش از خاطرم دور نمی شود.
مات شده بود.
زدم توی صورتش و فریاد کشیدم :
« نفس بکش!»
ولی بی جان تر از این حرف ها بود.
محکم تر زدم شاید له هوش بیاید؛
فایده نداشت.
دست انداختم و بچه را از شکمِ پاره ی زن بیرون آوردم،
به این امید که حداقل بتوانم طفل معصومش را نجات دهم؛
ولی بدن سرخ و سفید نوزاد ماند روی دستم؛
بی اینکه مجال داشته باشد گریه کند و یا حتی یک نفس در این دنیا بکشد!


خرید کتاب تنها گریه کن
جستجوی کتاب تنها گریه کن در گودریدز

معرفی کتاب تنها گریه کن از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تنها گریه کن


 کتاب پرسترویکا
 کتاب انتقال قدرت
 کتاب انقلاب
 کتاب ار ایواتا بپرس
 کتاب هگارتی از تبلیغات می گوید
 کتاب یادداشت های یک روان پزشک