کتاب در هوای رقیق

اثر جان کراکائور از انتشارات نشر چشمه - مترجم: یحیی خوئی-بهترین خود زندگی نامه ها

روایت نویسنده از فاجعه سال 1996 در اورست که طی آن پنج نفر از اعضای دو تیم تجاری کشته شدند و مجموع تلفات اورست در آن چند روز به 12 نفر رسید


خرید کتاب در هوای رقیق
جستجوی کتاب در هوای رقیق در گودریدز

معرفی کتاب در هوای رقیق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در هوای رقیق


 کتاب تو نخ بابام
 کتاب سوپ جوجه برای روح بچه ها
 کتاب گربه ی درون
 کتاب اندیشه های داستایفسکی
 کتاب 81490
 کتاب اعتراف به زندگی