کتاب زیتون

اثر دیو اگرز از انتشارات نگاه - مترجم: فاطمه باقری-بهترین خود زندگی نامه ها

زیتون روایت واقعی از توفان کاتریناست. قهرمان اثر یک تعمیرکار خانه و مهاجر سوری است. مسلمان است و پس از وقوع توفان، همسر و فرزندانش را راهی محلی امن می‌کند و خودش برای کمک رسانی در محل می‌ماند. اما سرنوشت او را نظامی‌هایی با رفتاری فاشیستی به سوی زندان و آزار رقم می‌زنند. کتاب، روایت واقعی یک انسان مهاجر در آمریکاست و آن حس‌بدبینی و نفرت سرشاری که سال‌ها بر ذهن غربی‌ها نسبت به اهالی خاورمیانه وآفریقا حاکم شده است.


خرید کتاب زیتون
جستجوی کتاب زیتون در گودریدز

معرفی کتاب زیتون از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب زیتون


 کتاب چگونه در هر کاری شکست بخوریم و باز هم برنده باشیم
 کتاب ماجراجویی های فیزیک دان قرن بیستم
 کتاب مسیح هرگز به اینجا نرسید
 کتاب کفش باز
 کتاب داستان زندگی من
 کتاب پاریس زیرزمینی