کتاب سفرهای خطرناک من

اثر ایوان کلیما از انتشارات روزنه - مترجم: رضا میرچی-بهترین خود زندگی نامه ها

ایوان کلیما نویسنده و نمایشنامه نویس برجسته چک که در میان کتابخوانان، با کتابهای روح پراگ، نه فرشته نه قدیس و کتاب در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی معروف است ، در کتاب سفرهای خطرناک من به سراغ خاطراتش از جنگ جهانی دوم چه در اسارت آلمانها در اردوگاه و چه اتفاقات بعد از جنگ که با آن جنگ ارتباط دارد رفته است و آنها را در این مجموعه به چاپ رسانده است...
خاطراتی بسیار زیبا اما تلخ که وقایع را به صورت ملموس و از نزدیک تجربه کرده است...


خرید کتاب سفرهای خطرناک من
جستجوی کتاب سفرهای خطرناک من در گودریدز

معرفی کتاب سفرهای خطرناک من از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سفرهای خطرناک من


 کتاب سوپ جوجه برای روح بچه ها
 کتاب شب در مسیر غرب
 کتاب آنچه اتفاق افتاد
 کتاب قربانی
 کتاب من ملاله هستم
 کتاب استانبول