کتاب ملاقات با مردمان برجسته

اثر جورج ایوانویچ گورجیف از انتشارات علم - مترجم: رویا منجم-بهترین خود زندگی نامه ها

ملاقات با مردمان برجسته که روایت گرجیف از کودکی و سفرهای نیمه نحست زندگیش است از زمان انتشارش در 1342 داستانی افسانه ای شده است. روایتی خواندنی در سنت نوشته های ماجراجویانه،اما سرشار از درک دریافت یگانه گورجیف در باره زندگی که پیرامون مردان و زنان برجسته ای سازمان یافته که به گورجیف در جست و جویش برای دانش و شناخت نهان یاری رساندند یا او را در سفرهایش به خاور نزدیک و آسیای مرکزی همراهی کردند. این کتاب درباره مردمان است و نه آموزه ها. هرچند گفت و گوی گورجیف با فرزانگان بسیار آموزنده است. ملاقات های حسی فراموش نشدنی از زندگی کردن به تمام معنا-یعنی با وجدان،هدف و با دل- باز می گذارد. در میان این مردمان برجسته، پدر گورجیف که حماسه خوانی سنتی است، شاهزاده ای روسی که زندگیش را به پای جست و جوی راستی و درستی گذاشته، میسونری مسیحی که به یکی از انجمنهای جهانی برادری در قلب آسیا می پیوندد، و زنی است که از بردگی سفید پوستان میگریزد و یکی از اعضای مورد اعتماد گروه جست و جو گران گورجیف میشود. شرح گورجیف از نگرشهای آنان به هنگام رویا رو شدن با کشاکش های بیرونی و جست و جوی رازهای موضوع واقعی این روایت است.


خرید کتاب ملاقات با مردمان برجسته
جستجوی کتاب ملاقات با مردمان برجسته در گودریدز

معرفی کتاب ملاقات با مردمان برجسته از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ملاقات با مردمان برجسته


 کتاب میل به شگفتی
 کتاب دفتر یادداشتهای روزانه فرانتس کافکا
 کتاب ده روز با داعش
 کتاب اعتراف به زندگی
 کتاب جالب اینجاست که…
 کتاب قربانی