کتاب وقتی برای تنهایی

اثر استفانی روزنبلوم از انتشارات کتاب یک - مترجم: زهره حق بین-بهترین خود زندگی نامه ها

آنچه می‌خوانید برداشتی کوتاه از چهار سفر است؛ نامه‌ای عاشقانه به آدم‌های تنها، به آن‌هایی که دوستان، همسر، شریک خود را می‌پرستند، اما در عین حال نیاز به زمانی برای فکر کردن، خلق کردن، ماجراجویی، یادگیری یک مهارت یا حل یک مشکل دارند. امیدوارم چیزی در این صفحات به شما کمک کند که مسیر فکری خود را پیدا کنید . کشف کنید از لحظات تنهایی خود چه می‌خواهید.


خرید کتاب وقتی برای تنهایی
جستجوی کتاب وقتی برای تنهایی در گودریدز

معرفی کتاب وقتی برای تنهایی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب وقتی برای تنهایی


 کتاب یادها و دیدارها
 کتاب روح یک زن
 کتاب مخنویس
 کتاب نقاط امن
 کتاب در غم فقدان پدرم
 کتاب رئیس زندگی خودت باش!