کتاب کپسول زمان

اثر پل استر از انتشارات افق - مترجم: خجسته کیهان-بهترین خود زندگی نامه ها

نخست همه چیز زنده بود. کوچک ترین اشیا قلب تپنده و حتی ابرها نام داشتند. قیچی ها راه می رفتند، تلفن ها و کتری ها پسر عمو بودند و چشم ها و عینک ها برادر. سطح گرد ساعت دیواری شک صورت انسان بود، هر دانه ی نخود فرنگی در کاسه ات شخصیتی متفاوت داشت و نرده های جلوی ماشین والدینت دهانی خندان بودند


خرید کتاب کپسول زمان
جستجوی کتاب کپسول زمان در گودریدز

معرفی کتاب کپسول زمان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کپسول زمان


 کتاب قصر شیشه ای
 کتاب انگیزه
 کتاب کلمات
 کتاب گاندی
 کتاب برتری خفیف
 کتاب آخرین دختر