کتاب کی ز مردن کم شدم

اثر آنیتا مورجانی از انتشارات صبح صادق - مترجم: محمود دانایی-بهترین خود زندگی نامه ها

آنيتا مورجانی در اين كتاب الهام‌بخش توضيح می‌دهد كه بعد از نزدديك به چهار سال مبارزه‌ی بی‌امان، چگونه جسمش بالاخره مغلوب بيماری سرطان شد و اعضای بدنش از كار افتادند و در نهايت به حالت كما فرو رفت. او در آن دوران به تجربه‌ی حيرت‌انگيزی دست يافت كه زندگی دوباره‌اش را بالكل دگرگون كرد. هنگامی كه در كما به قلمروی ديگر سفر كرد، دريافت كه جوهر ذاتی ما از عشق خالص ساخته شده و واقعيت ما فراتر از جسم بيولوژيكی، و بی‌نهايت عظيم‌تر از آن است. آنيتا می‌گويد: «درك اين واقعيت كه جوهر ذاتی ما از عشق است، مهم‌ترين درسی بود كه از اين تجربه آموختم، چون به من توانايی بخشيد تا از تمام ترس‌هايم آزاد شوم و اين كليدی بود كه زندگی‌ام را نجات داد.»...


خرید کتاب کی ز مردن کم شدم
جستجوی کتاب کی ز مردن کم شدم در گودریدز

معرفی کتاب کی ز مردن کم شدم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب کی ز مردن کم شدم


 کتاب شغل من گدایی است
 کتاب آنجا که نور وارد می شود
 کتاب سرزمین موعود
 کتاب من سیسرو بودم
 کتاب دختری ایرانی در پاریس
 کتاب روزها 1