کتاب گفتگوهای پشت پرده

اثر ویلیام جی برنز از انتشارات کتاب سرا - مترجم: آرمین منتظری-بهترین خود زندگی نامه ها
خرید کتاب گفتگوهای پشت پرده
جستجوی کتاب گفتگوهای پشت پرده در گودریدز

معرفی کتاب گفتگوهای پشت پرده از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گفتگوهای پشت پرده


 کتاب پرسترویکا
 کتاب انتقال قدرت
 کتاب انقلاب
 کتاب ار ایواتا بپرس
 کتاب هگارتی از تبلیغات می گوید
 کتاب یادداشت های یک روان پزشک